W samym IV kw. 2010 Grupa osiągnęła 7,5 mln zł zysku netto, przy przychodach 393,9 mln zł, których poziom był o 5,3% wyższy niż w analogicznym okresie roku 2009 i najlepszy w całorocznej działalności. Wynik EBITDA za ostatnie 3 miesiące ub. r. wyniósł 19,6 mln zł, przekładając się na wzrost rentowności EBITDA, która w ostatnim kwartale wyniosła 5%. Po 12 miesiącach 2010 r. Grupa wypracowała dobry wynik netto na poziomie 32,6 mln zł i EBITDA w wysokości 91,3 mln zł, przy przychodach o wartości 1 455 mln zł, co pozwoliło wypracować 2,2% marży netto i 6,3% marży EBITDA w całym ubiegłym roku.

Czynnikiem napędzającym wzrost obrotów skonsolidowanych w ostatnim kwartale ub.r. były przychody eksportowe spółki dominującej, które rok do roku urosły o 117% i stanowiły aż 28% przychodów ogółem Spółki PKM DUDA S.A. w tym okresie. W sumie Grupa PKM DUDA poprawiła się w kategorii przychodów eksportowych o 74,7% w relacji do IV kw. 2009, a zestawiając osiągnięcia 12 miesięcy 2010 r. z całym 2009 r. ten progres wyniósł 29%.

„Cieszę się, że nasze całoroczne wysiłki tak pozytywnie przełożyły się na wynik finansowy Grupy. Konsekwencja i skuteczność w realizowaniu Programu DUDA 2012 pozwoliły nie tylko zrestrukturyzować majątek Grupy, co zaowocowało redukcją kosztów i poprawą efektywności operacyjnej, ale również odbudować potencjał długookresowego wzrostu, co, mam nadzieję, spotka się z uznaniem naszych akcjonariuszy - mówi prezes spółki  Maciej Duda.

Działania prowadzone w ramach Programu Restrukturyzacji DUDA 2012 przyniosły Grupie 3,1 mln zł oszczędności w IV kw. i 12,5 mln zł w całym 2010 r., co stanowi 156% planu budżetowego przyjętego przez zarząd w ubiegłym roku. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, PKM DUDA planuje w okresie 2010-2014 uzyskać łącznie co najmniej 80 mln zł korzyści finansowych z działań restrukturyzacyjnych.