Jak czytamy w poniedziałkowym komunikacie giełdowym, 26 września 2022 roku Grupa Azoty wraz z wybranymi spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej, podpisała z PKO Bankiem Polskim aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 240 mln zł, w ramach którego podwyższono limity kredytowe umowy LKW do wysokości 1 mld zł.

Jak podano, udostępniono w ramach Limitu Kredytowego Grupie Azoty, kredyt w rachunku bieżącym.

Dodano, że wydłużono okres obowiązywania Umowy LKW z 30 września 2022 r. do 30 września 2025 r. z opcją przedłużenia kredytowania na kolejne 12-miesięczne okresy.

Grupa Azoty to jeden z liderów branży nawozowo-chemicznej w Europie działający w sektorze nawozów mineralnych, tworzyw inżynieryjnych, a także produktów OXO i innych chemikaliów. W jej skład wchodzą m.in. Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca z siedzibą w Tarnowie), Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A i Compo Expert Holding GmbH.

Grupa Azoty informowała w raporcie, że "w I kwartale 2022 r. przychody ze sprzedaży w Segmencie Agro wyniosły 4 216 373 tys. zł i stanowiły 61,8 proc. całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy Azoty. W porównaniu do I kwartału 2021 roku poziom przychodów uległ zwiększeniu o 108,9 proc., przy jednoczesnym zwiększonym udziale segmentu w przychodach ogółem Grupy o 1,8 pp. Na działalności Segmentu Agro odnotowano zysk na działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości 732 079 tys. zł oraz dodatni wynik EBITDA. Sprzedaż na rynku krajowym stanowiła 66 proc. łącznej sprzedaży produktów segmentu".

2 września Grupa Azoty komunikowała, że zmieniła termin publikacji raportu za I półrocze 2022. Zostanie on przekazany 28 września br.