Jak informuje Izba Rolnicza w Opolu zgodnie z zapisami § 2 ust. 2 podjętej w tej sprawie uchwały zarządu Województwa Opolskiego, właściciel lub posiadacz gruntu, na którym wystąpiła szkoda zobowiązany jest zgłosić szkodę w formie pisemnej pod adresem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Opole w terminie 7 dni od dnia jej powstania.

Zgłoszenie takie stanowić będzie podstawę do podjęcia dalszych czynności zmierzających do oszacowania szkody łowieckiej i wypłaty odszkodowania

Źródło: farmer.pl