Ogień pojawił się późnym popołudniem na dachu połączonych ze sobą obiektów – obory i magazynu płodów rolnych i pasz. Obora została niedawno wybudowana. Wewnątrz znajdowało się 48 sztuk bydła.

Gdy strażacy dojechali na miejsce, płomienie objęły już oba obiekty, o łącznej powierzchni 900 metrów kwadratowych. Pożar zagrażał również sąsiednim zabudowaniom. Strażakom udało się w porę wyprowadzić z budynku krowy, żadne zwierzę nie ucierpiało w wyniku pożaru.

Ratownicy walczyli z żywiołem wiele godzin. W działaniach gaśniczych brało udział 25 zastępów strażackich, łącznie 107 ratowników. Wielkości strat jeszcze nie podano. Wiadomo jednak, że pożar zniszczył więźbę dachów i wyposażenie obiektów, a poza tym strawił składowane ziarno, słomę i pasze.