Nowe podejście przedsiębiorstw wynika z unormowań prawnych w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz wymagań i oczekiwań konsumentów. Chcący sprostać tym wymaganiom wprowadzają odpowiednie systemy.

Zwiększa to poziom bezpieczeństwa oferowanej żywności i zapewnia powtarzalność jakości wyrobów. W Polsce jak i w krajach unijnych obowiązują unormowania prawne.

Do obowiązkowych należą Dobra Praktyka Higieniczna (GHP), Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) – obowiązujące od lipca 2007 roku, oraz Analiza Ryzyka i Kontrola Punktów Krytycznych (HACCP). Ten ostatni został wprowadzony już w roku wejścia do Unii Europejskiej.

Na ponad 8 tysięcy małych przedsiębiorstw 81 proc. przedsiębiorstw w zeszłym roku miało wdrożone GHP. Natomiast 12 proc. było w trakcie wdrażania, a 7 proc. nawet jeszcze nie zaczęło. System ten dotyczy wszelkich działań związanych z warunkami i środkami podejmowanymi w celu zapewnienia produkcji bezpiecznej żywności na wszystkich etapach łańcucha produkcji. Obejmuje on założenie konstrukcyjno-budowlane obiektów produkcyjnych, dobór odpowiedniego wyposażenia technologicznego i technicznego, procedurę mycia, dezynfekcji, konserwacji maszyn i urządzeń, zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego i odpowiedniej jakości wszystkich surowców, stosowaniu odpowiednich procedur i operacji technologicznych, szkolenie i higienę osobistą pracowników.

Największą dynamikę zakończenia procesu wdrożeń GHP odnotowano w branży piekarskiej, bo aż 440 procentowy. Dobrze wyszło też branży makaronowej – 221 proc, zbożowo-młynarskiej 189 procent, owocowo-warzywnej 166 proc., wodach mineralnych i napojów bezalkoholowych 155 proc.

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej opublikował także wyniki dynamiki dla Dobrej Praktyki Produkcyjnej. Ma go wdrożonego 79 procent przedsiębiorstw. W branży piekarskiej odnotowano 521 proc, wzrost, w makaronowej 209 proc., w zbożowo-młynarska 173 proc., owocowo-warzywne 168 proc.

Z kolei HACCP w piekarstwie to wzrost o 1058 procent! W makaroniarstwie 227 proc., w branży zbożowo-makaronowej 203 proc., owocowo-warzywnej 167 proc. a mineralno-napojowej.

Warto zauważyć, że system HACCP wprowadził 8 proc. dynamikę. To mało? Bynajmniej. Mleczarze wprowadzili HACCP wcześniej niż przedstawiciele innych branż.

Czym konkretnie jest HACCP? Ma on na celu zapewnienie czystości higienicznej produktów spożywczych przeznaczonych dla konsumentów. Jest wykorzystywany w firmach produkujących i handlujących produktami spożywczymi.

HACCP jest systemowym postępowaniem mającym na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności, z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. Opracowano go w latach 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. W Polsce obowiazek wdrażania systemu HACCP początkowo dotyczył tylko zakładów produkujących wody mineralne oraz żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Ale wraz z wejściem do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 dotyczy też innych branż sektora spożywczego. Po wejściu w struktury UE wzrosła ilość przedsiębiorstw zainteresowanych także różnymi nieobowiązkowymi certyfikatami. Zdaniem ponad połowy badanych przedsiębiorstw posiadanie najrózniejszych certyfikatów wpłynęło w sposób istotny na konkurencyjność, a 15 proc. z nich uznało, że ten wpływ jest bardzo istotny.

Źródło: farmer.pl