Zbliżające się Mistrzostwa Europy Euro 2012, ale także statystyki wypadków na wsi (ponad 27 tysięcy w roku 2008), dostosowanie prawa do wymogów Unii Europejskiej, tworzą potrzebę podjęcia działań zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców Mazowsza (są to tereny, przez które przebiegać będą główne ciągi komunikacyjne podczas Euro i, co się z tym wiąże, narażone na różne niebezpieczeństwa). 

Agencja Rozwoju Mazowsza rozpoczyna od rolników – grupy społecznej, która ma najtrudniejszy dostęp do szkoleń i podnoszenia kwalifikacji. Dociera do tych, którzy już dziś uczestniczą w systemie ratownictwa (OSP, ZHP, ZHR) i mieszkają na terenach wiejskich.

Dla osób z terenów rolniczych, szczególnie ludzi młodych, kurs i uzyskany tytuł Ratownika oraz zaangażowanie w przygotowanie Euro 2012 w Polsce – może też stworzyć perspektywę znalezienia pracy poza rolnictwem.

Dzisiaj w Hotelu Kyriad w Warszawie odbywa się konferencja. Goście mogą liczyć na pokazy sprawnego ratownictwa. Agencja planuje kolejne szkolenia, które Agencja Rozwoju Mazowsza zamierza realizować przed Euro 2012. Będą to szkolenia językowe, z zakresu kierowania ruchem i zarządzania kryzysowego.

Warto zainetersowac nimi szczególnie młodych ludzi z terenów wiejskich, którzy niekoniecznie wiążą swoją przyszłość z rolnictwem. Moze to być dla nich ciekawa alternatywa znajdująca dodatkowe wsparcie ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w postaci działania wspieranie działalności pozarolniczej.

Źródło: ARM/ farmer.pl