Tym razem w imprezie weźmie udział około 500 wystawców, reprezentujących producentów maszyn i urządzeń, środków do produkcji roślinnej i hodowli zwierząt, firm przetwórczych, finansowych, doradczych itd. Najliczniejszą grupę składającą się ze 119 wystawców będą stanowić hodowcy zwierząt i drobiu, którzy przywiozą 519 swoich najdorodniejszych okazów. Zdobywcom tytułu superchampiona zostaną wręczone puchary i statuetki żubra, godła promocyjnego Wojewody Podlaskiego. Prestiżową statuetkę WIGOR-a otrzymają właściciele zwierząt wyróżnionych tytułem championa. O laur pierwszeństwa będzie walczyć 145 krów i jałówek ras mlecznych PHF czarno- i czerwono-białych. Ciekawostką będą krowy rasy zachowawczej białogrzbiete. W Szepietowie rolnicy będą mogli obejrzeć krowy mamki z cielętami i buhaje ras mięsnych Charolaise, Limousine, Hereford i Simental. Czworo hodowców przywiezie 31 sztuk tego bydła.
Zimnokrwiste klacze i ogiery, znane dawniej jako konie sokólskie zdominują zmagania 19 wystawców koni. Będą wystawiane także klacze rasy szlachetnej półkrwi.

Hodowcy owiec przywiozą 27 maciorek i 22 tryków, w tym polską owcę nizinną, białogłową owcę mięsną, suffolk, corriedale i wrzosówkę, znakomitą rasę zachowawczą. Popularyzacją tego działu hodowli będzie degustacja potraw z baraniny. Interesująco zapowiada się konkurs między 9 hodowcami trzody, którzy wystawią łącznie 24 loszki i knurki. Drobiarze zaprezentują 6 stad rodzicielskich kur i 3 stada gęsi, łącznie 45 sztuk ptactwa. Tradycyjnie poza konkursem wystąpią alpaki, kucyki, świnki wietnamskie, króliki, szynszyle, nutrie, pawie, drób i gołębie ozdobne, kanarki i inne drobne zwierzęta.

Dni z Doradztwem Rolniczym towarzyszące Wystawie inaugurują DNI POLA. Na polu doświadczalnym PODR są prowadzone doświadczenia w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Rolnicy będą mogli porównać efekty prób z 12 odmianami pszenicy ozimej i jarej, z 12 odmianami pszenżyta ozimego i 7 jarego oraz jęczmieniem jarym, którego posiano 12 odmian..
Na polu doświadczalnym prowadzone są również poletka demonstracyjne z Sucrosorgiem 506. Roślina ta wzbudza ostatnio duże zainteresowanie wśród rolników ze względu na wysokie plony zielonej masy zasobnej w węglowodany oraz dużą odporność na suszę. Jest dobrym komponentem do zakiszania z zielonką kukurydzy. Ciekawostką jest poletko demonstracyjne z lnianką. Jest to roślina oleista, której nasiona zawierają około 33% tłuszczu. Rolnicy zainteresowani uprawą kukurydzy będą mogli obejrzeć bogatą kolekcję 86 odmian tej rośliny. Warto również obejrzeć poletko demonstracyjne z pszenicą orkisz. Prezentowany orkisz jest wyhodowany w SHR Strzelce. Jego pozytywną cechą jest dobre wymłacanie się (przy omłocie nasiona wypadają z kłosków). Zainteresowanie rolników orkiszem wynika z jego właściwości dietetycznych (leczniczych) oraz możliwości uprawy w warunkach ekstensywnych (gospodarstwach ekologicznych).

Szczegółowy program imprezy:

Sobota 23.06.2007:
7.30 – 14.00 Wycena bydła, trzody chlewnej, koni, owiec i kóz, a także gęsi, indyków i kur
14.00 Uroczyste otwarcie Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych
Wybór i prezentacja superchampionów Wystawy
15.30 Wręczenie nagród przez firmy i sponsorów
17.00 Aukcja jałowic hodowlanych

Sala konferencyjna w budynku głównym
11.00 „Program profilaktyki stanów zapalnych wymion u krów” – prof. dr hab. Edward Malinowski, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowego
Instytutu Badawczego, Oddział w Bydgoszczy
13.00 „Wpływ składników mineralnych na zdrowie krów i jakość mleka”
Prof. dr hab. Mirosław Kleczkowski, Katedra Nauk Klinicznych SGGW w
Warszawie, kierownik Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku

Niedziela 24.06.2007:
Ołtarz polowy przed budynkiem zakładowym
9.00 Msza Święta Polowa
10.10 Powitanie gości i wystąpienia okolicznościowe
10.20 Wręczenie odznaczeń państwowych
10.40 Prezentacja zwierząt – superchampionów, championów i wicechampionów
oraz wręczenie pucharów i nagród hodowcom
12.20 Konkurs „Młodzi hodowcy”
12.40 Zwiedzanie ekspozycji branżowych
13.00 Prezentacja zwycięzców konkursów „Hit Imprezy” i „Najatrakcyjniejsze
Stoisko”
13.30 Losowanie głównej wygranej w loterii fantowej
15.00 Występy zespołów artystycznych
16.00 Oficjalne zamknięcie imprezy

Imprezy towarzyszące:
- Ekspozycja lokalnych ras zwierząt
- Prezentacja uczestników konkursu Podlaska Agroliga 2007
- Promocja Mleka – konkurs i degustacja produktów mleczarskich
- „Baranina na zdrowie” – degustacja potraw 
- Występy zespołów artystycznych

Źródło: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego