Sanepid w piątek 31 maja poinformował, że w pobranych ze stacji uzdatniania wody i gminnego wodociągu w Nowej Dębie, w powiecie tarnobrzeskim, próbkach wody wykryto przekroczenie parametrów mikrobiologicznych w zakresie bakterii grupy coli. W związku z tym woda nie nadaje się do picia ani do celów spożywczych, można jej używać jedynie do celów sanitarnych.


Jak podaje portal Echo Dnia, w wodzie nie wykryto bakteri fekalnych, co wskazywałoby, że doszło do skażenia ściekami. Skażenie pochodziło raczej z wód gruntowych i jest skutkiem niedawnej sytuacji powodziowej. Dezynfekcja wody w wodociągach była jednak nieskuteczna. Wygląda na to, że mieszkańcy pili skażoną wodę przez kilka dni, ale na szczęście normy zostały przekroczone nieznacznie.


Kilkanaście tysięcy mieszkańców gminy musi teraz jednak korzystać z wody dostarczanej przez gminę. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zapewnia, że wdrożyło już działania naprawcze, a póki co uruchomiło punkty dystrybucji wody za pośrednictwem cystern i w postaci wody butelkowanej. Alarm zostanie odwołany po przeprowadzeniu kolejnych badań, jeśli wyniki będą satysfakcjonujące.