Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali w Bydgoszczy dwóch członków zorganizowanej grupy, zajmującej się przestępstwami skarbowymi i oszustwami w zakresie podatku VAT w obrocie biopaliwami, oraz praniem brudnych pieniędzy pochodzących z tego procederu. Straty Skarbu Państwa wskutek tego procederu oszacowano na co najmniej 120 mln zł. To kolejni zatrzymani w sprawie, w której zarzuty usłyszały już 52 osoby.

W toku śledztwa ujawniono mechanizm, polegający na pozorowaniu wewnątrzwspólnotowego obrotu towarami, z udziałem polskich przedsiębiorców. Łańcuchy odbiorców były w sposób przemyślany układane tak, aby część podmiotów pełniła rolę znikających podatników, a część - rolę buforów. Wszystko po to, by ostatecznie była możliwość wykazania „legalnego” nabycia oleju rzepakowego przez ostatecznych odbiorców - trzy zarejestrowane w Polsce spółki.

Obaj zatrzymani, działając w ramach kolejnej spółki, brali udział we wprowadzaniu oleju roślinnego na terytorium RP z pominięciem należności publiczno-prawnych (VAT). Spółka ta, w której byli wspólnikami, była ogniwem w łańcuchu dostawców oleju do innych podmiotów pośredniczących w dostawach, a w części także bezpośrednio do końcowego odbiorcy.

Funkcjonariusze ABW zatrzymali Marcina Z. i Michała P. oraz przeszukali miejsca ich zamieszkania. Obu zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustw w zakresie podatku VAT. Wobec jednego z zatrzymanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz zakazu kontaktowania się z określonymi osobami. Drugi na wniosek prokuratora został tymczasowo aresztowany.

Prowadzone czynności w tej sprawie skutkowały również wydaniem przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu postanowień o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu podejrzanych o łącznej wysokości 527 tys. złotych. Sprawa ma wciąż charakter rozwojowy. Dotychczas zarzuty przedstawiono 52 osobom.