Ujawnienie podmiotu, który pełnił rolę bufora w fikcyjnym łańcuchu dostaw olejów roślinnych – to efekt współpracy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego (UCS) w Szczecinie ze specjalną komórką Krajowej Administracji Skarbowej ds. STIR.

Podczas kontroli na terenie bazy magazynowej w woj. łódzkim, pracownicy i funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej ujawnili dowody, które wskazywały na to, że w firmie odbywa się nielegalny proceder. „Baza magazynowa wyposażona w infrastrukturę grzewczą była wykorzystywana do podgrzewania olejów roślinnych (system centralnego ogrzewania i zbiorniki posiadające izolację termiczną). Poddanie towaru obróbce cieplnej ma na celu fałszywe nadanie tożsamości jako oleju posmażalniczego” – czytamy w informacji KAS.

Funkcjonariusze znaleźli również dowody księgowe, dokumentujące pozorność obrotu między poszczególnymi uczestnikami transakcji - znikającymi podatnikami i buforami, aby uniknąć zapłaty VAT i zmieniać tożsamość towaru.

Szacowana wartość uszczupleń podatkowych dla Skarbu Państwa w wyniku tego przestępczego procederu to ponad 5 mln zł. Decyzją Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rachunku bankowym firmy-bufora zablokowano 330 tys. zł. Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Lublinie.

Jak wyjaśnia KAS, system STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) został wprowadzony w 2018 r., aby przeciwdziałać wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Umożliwia wymianę informacji między sektorem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS) i pozwala na ograniczenie luki w VAT.