W czwartek w Jarosławiu podpisana została umowa między starostą jarosławskim Stanisławem Kłopotem a wicemarszałkiem województwa podkarpackiego Piotrem Pilchem. W jej ramach powiat na scalenia otrzymał ok. 8 mln zł.

Pilch podkreślił, że region jest liderem w kraju, jeśli chodzi o kwoty przyznane z PROW na scalenia.

- Mamy ponad 27 proc. alokacji wszystkich środków, które były na scalenia. Zostanie objętych scaleniami bardzo wiele gruntów, ponad 10 tys. gospodarstw i ponad 40 tys. hektarów gruntów - przekazał.

Natomiast starosta jarosławski Stanisław Kłopot zaznaczył, że prace scaleniowe zmieniają oblicze powiatu.

- Dzięki otrzymanym pieniądzom mamy szansę na to, żeby przeprowadzić scalenia, co poprawia strukturę gruntów, ułatwia gospodarowanie naszym rolnikom - podkreślił.

Podpisana w czwartek umowa o wartości niemal 8 mln zł zakłada, że scalenia przeprowadzone zostaną na terenie wsi Chłopice. W ramach umowy zostanie scalonych ponad 600 ha gruntów, a w prace zaangażowanych zostanie 139 gospodarstw rolnych. Inwestycja zakłada również budowę ok. 9 km dróg i przebudowę kolejnych 18 km.

Dotychczas powiat jarosławski na prace scaleniowe otrzymał z PROW 117 mln zł. Scalonych w sumie będzie 9,9 tys. ha gruntów.

Powiat jarosławski jest pierwszym samorządem, z którym podpisywana została umowa w ramach ostatniego naboru wniosków z PROW. Kolejne zostaną zawarte z powiatami tarnobrzeskim i leżajskim. Łączna pula dofinansowania w 7. naborze dla trzech powiatów to 49 mln zł, a powierzchnia scalonych gruntów na terenie tych samorządów wyniesie 3741 ha.

Podkarpacie dotychczas na prace scaleniowe otrzymało w ramach PROW ok. 500 mln zł. Kwota ta pozwoli w sumie scalić ponad 40,5 tys. ha gruntów.