W poniedziałek w urzędzie marszałkowskim w Rzeszowie podpisane zostały pierwsze umowy z samorządami. Jak powiedział marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, głównym celem programu jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich. - Cenimy sobie aktywność mieszkańców, którzy działają w ramach stowarzyszeń takich jak OSP czy koła gospodyń wiejskich. Ta aktywność jest robiona własnymi środkami, ale chcemy ją jeszcze wzmocnić - dodał.

Ortyl zaznaczył, że projekty które otrzymały dofinansowanie mają poprawić jakość życia na wsi. - Po to, aby ludzie którzy tam mieszkają nie musieli wyjeżdżać z tych miejsc, czy do miasta czy za granice. Dlatego musimy wspierać te aktywności - podkreślił marszałek.

W ramach PPOW projekt mógł zostać dofinansowany do 50 proc. wartości, ale maksymalnie była to kwota 10 tys. zł. - Nie są to duże pieniądze, ale inwestycje, które będą zrealizowane są ważne dla lokalnych społeczności - stwierdził Ortyl.

Wśród projektów, które będą zrealizowane jest inwestycja gminy Sędziszów Małopolski, która wybuduje plac zabaw i siłownię plenerową. Z kolei gmina Cmolas przeznaczy dofinansowanie na budowę trybuny na stadionie sportowym, a gmina Niwiska na rozbudowę i przebudowę szkoły podstawowej pod świetlicę wiejską w Hucinie.

Podkarpacki Program Odnowy Wsi jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jego budżet wynosi ponad 700 tys. zł.