Jak poinformował marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, pieniądze będą przeznaczone również na dofinansowanie zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla samorządów.

- Znamy skalę potrzeb i cieszymy się, że te pieniądze trafią do gmin regionu, a tym samym wesprą potrzeby mieszkańców Podkarpacia - dodał.

Najwięcej pieniędzy, 11 mln 570 tys. zł, zarząd województwa przeznaczył na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych prowadzących do gruntów rolnych. Ze środków tych skorzystają 144 gminy z Podkarpacia.

Trzy gminy - Chłopice, Borowa i Gać - otrzymały dofinansowanie na renowację zbiorników wodnych, które służą małej retencji. Na ten cel zarząd województwa przeznaczył w sumie 305 tys. zł.

Średnio na podkarpacką gminę przypada ok. 75 tys. zł dofinansowania.

Jak podkreślił Ortyl, zarząd zdecydował o zwiększeniu dofinansowania dla gmin o specyficznych potrzebach. Wśród tych samorządów, które skorzystają na tej decyzji, są gminy położone na terenie Bieszczadów i Beskidu Niskiego, szczególnie te, które prowadzą przebudowy dróg wiodących do winnic, oraz samorządy, które ucierpiały na skutek restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku.