Podpisana została już umowa na dofinansowanie projektu z budżetu NFOŚiGW.

Projekt przewiduje wybudowanie systemu ostrzegania opartego ma sygnałach dźwiękowych i komunikacji głosowej dla ludności, w przypadku wystąpienia wszelkich zagrożeń naturalnych i losowych, w tym przede wszystkim powodzi. Efektem wprowadzenia nowego mechanizmu będzie także sprawna koordynacja działań służb ratowniczych.

W ramach projektu zakupionych zostanie i zamontowanych 109 syren. Gminy z terenu powiatu mieleckiego otrzymają ponadto 10 central alarmowych. Planowany jest również zakup powiatowej oraz mobilnej centrali alarmowej.

Jak podkreślił starosta mielecki Zbigniew Tymuła, przez powiat przebiega wiele rzek, więc zagrożenie powodziami jest bardzo duże.

- Ukształtowanie terenu powodowało, że dotychczasowy system ostrzegania był niewystarczający, używaliśmy np. syren, które nie wszędzie były słyszane. Teraz mieszkańcy powiatu będą wyraźnie ostrzegani, że może zaistnieć niebezpieczeństwo. Najważniejsze jest dla nas życie ludzkie, choć również chcemy pomagać mieszkańcom w ochronie ich mienia przed potencjalnymi kataklizmami - dodał.

Z kolei zastępca prezesa NFOŚiGW Roman Wójcik po podpisaniu umowy na dofinansowanie mieleckiego projektu podkreślił, że nowoczesne systemy prognozowania zagrożeń oraz alarmowania i ostrzegania są nie tylko potrzebne, ale wręcz niezbędne. - Wyrażamy uznanie, że taka inicjatywa została przez powiat mielecki zaproponowana i zostanie zrealizowana - dodał.

W sumie system obejmie zasięgiem ponad 78 tys. mieszkańców powiatu. Prace nad systemem mają zostać zakończone do końca bieżącego roku. Koszt budowy systemu to prawie 3,5 mln zł.