Zwycięzcy konkursu w poszczególnych województwach wskazywani są przez mieszkańców województw. Zwycięzców obecnego plebiscytu wskazywały też samorządy terytorialne.

Konkurs jest zestawieniem firm stabilnych ekonomicznie i utożsamiających się z regionem, w którym prowadzą działalność.
 
Firmy wyróżnione jako Filary Polskiej Gospodarki cechują się stabilnością, mają znaczący udział w rozwoju regionu, umożliwiający rozwój przedsiębiorczości i jako pracodawcy, i jako wspierający oraz promujący zatrudnienie, a także jako firmy zaangażowane w działaniu na rzecz społeczności lokalnej.