Szkolenia odbędą się w ramach działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Planowanych jest 30 spotkań: 15 spotkań od października do grudnia b.r. oraz 15 spotkań od stycznia do marca 2012 r.

Szkolenia są dwudniowe, mają formę wykładów i wyjazdu studyjnego do przykładowego gospodarstwa rolnego. Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz wyżywienie w trakcie zajęć, a na zakończenie, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach bliższe informacje mogą uzyskać w Podlaskiej Izbie Rolniczej w Porosłach oraz Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.