Pierwsze Lokalne Grypy Działania (LGD) już ogłosiły konkursy na te dotacje, w najbliższych dniach będą ogłaszane kolejne.

W regionie jest 13 takich grup oraz jedna grupa rybacka, która jest finansowana z innego funduszu.

LGD zajmują określony obszar, mają status stowarzyszeń. Wszystkie opracowały wcześniej swoje lokalne strategie rozwoju, które są teraz realizowane.

Pieniądze na przedsiębiorczość na wsi pochodzą z dwóch programów: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podlaskiego na lata 2014-20. Jak wcześniej podkreślały samorządowe władze województwa podlaskiego, Podlaskie jest jednym z dwóch regionów (obok woj. kujawsko-pomorskiego), które zdecydowało się na dodatkowe wsparcie przedsiębiorczości na wsi i przeznaczyło pieniądze na ten cel w Regionalnym Programie Operacyjnym.

55,1 mln zł to łączna kwota z obu tych programów (PROW i RPO) na przedsiębiorczość na wsi (na zakładanie działalności i na rozwój firm już istniejących), którą dysponują Lokalne Grupy Działania - poinformowała PAP Urszula Wojszel, wicedyrektor departamentu rozwoju obszarów wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku. Każda grupa ustala samodzielnie wysokość dotacji od 50-100 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W grudniu konkurs ogłosi LGD Fundusz Biebrzański, który skupia 11 gmin. Prezes tej Grupy, burmistrz Suchowoli Michał Matyskiel powiedział, że pieniądze na przedsiębiorczość na podlaskiej wsi są bardzo potrzebne.

- Rozwój przedsiębiorczości, nowe miejsca pracy - to jest bardzo ważny temat. Na tzw. ścianie wschodniej potrzebujemy tego typu wsparcia, dlatego że obszary wiejskie ubożeją - mówił Matyskiel. Dlatego, jego zdaniem, pomoc w rozwijaniu przedsiębiorczości, wspieraniu działalności pozarolniczej na wsi jest priorytetem.

Fundusz Biebrzański konkurs na dotacje na działalność gospodarczą ogłosi w grudniu. W tej LGD premia na założenie własnej firmy wynosi 60 tys. zł. W pierwszym konkursie na dotacje LGD Fundusz Biebrzański przyzna 12 dotacji po 60 tys. zł każda, w 2017 r. będzie 13 takich dotacji. W 2017 r. będzie też do podziału 1,5 mln zł na rozwijanie już istniejących firm.

W poniedziałek ruszy nabór wniosków np. LGD N.A.R.E.W (Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi). Do podziału jest 900 tys. zł. Jedna dotacja wyniesie maksymalnie 75 tys. zł. Z konkursowego ogłoszenia wynika, że na tym terenie będą promowane projekty związane z lokalnym przetwórstwem, usługami, np. turystycznymi, ale także innowacyjne pomysły w oparciu o odnawialne źródła energii, nowe zawody w tzw. zielonych technologiach, jak również ginące zawody i rzemiosła. Jednym z celów ma być poprawa infrastruktury turystycznej terenu LGD N.A.R.E.W. Wnioski w tej LGD można składać do 28 listopada. (PAP)

kow/ gma/