Zrealizowało go Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (PTOP)wspólnie z fundacją Natura International Polska. Zakończyły się prace terenowe, do końca roku projekt będzie podsumowany i rozliczony.

Dubelt jest ptakiem wodno-błotnym średniej wielkości. Odżywia się bezkręgowcami, jego przysmakiem są dżdżownice. Dubelta wyróżniają niezwykłe zachowania godowe: samce zbierają się w nocy na tokowiskach w stałych miejscach i w godowym tańcu zabiegają o względy samic. Dubeltom nie sprzyjają zmiany w środowisku naturalnym, m.in. zarastanie ich żerowisk wysoką roślinnością.

Badania pokazały też, że dubelty chętnie wracają w miejsca koszone i objęte wypasem. Kupiono więc 185 ha nieużytków, gdzie rozpoczęto użytkowanie rolnicze dostosowane do potrzeb gatunku. "Wybudowaliśmy 24 nowe brody i wyremontowaliśmy 6,7 km dróg rolniczych, które służą nie tylko nam, ale również okolicznym rolnikom. Zdarzają się przypadki, gdy rolnicy ponownie zaczynają kosić porzucone wcześniej łąki, do których wcześniej nie było dojazdu. Wybudowana infrastruktura pozwala nam skosić łąki, ale co ważniejsze, wywieźć z nich siano" Ptaki zaczynają tam wracać - poinformowała koordynatorka projektu Dominika Piotrowska z PTOP.

Na różne działania poprawiające ochronę dubeltów przeznaczono 2,1 mln euro z UE i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt dofinansowała też niemiecka organizacja Vogelschutz-Komitee e.V.

W ramach projektu powstał Krajowy Program Ochrony Dubelta, który czeka teraz na akceptację w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i ministerstwie środowiska. Program zawiera informacje o stanie populacji dubelta, potrzebach tego gatunku, wymaganiach siedliskowych. - Dokument ten pozwoli skoordynować wysiłki na rzecz ochrony gatunku w całej Polsce oraz stanowi kompendium wiedzy na temat polskiej populacji dubelta - dodała Piotrowska.

Niektóre dubelty obserwowano dzięki różnym typom nadajników. Udało się m. in. ustalić którędy dubelty migrują do Afryki (potrafią lecieć bez odpoczynku nawet 3,5 tys. km), czy też jak przemieszczają się pomiędzy tokowiskami ( prosto z punktu do punktu, na odległość nawet kilkudziesięciu km; w ramach projektu wykryto 10 trwałych tokowisk).

Ochrona dubelta będzie w najbliższym czasie kontynuowana w ramach nowego projektu, który będzie realizowany w Niecce Gródecko-Michałowskiej w Podlaskiem. - W Dolinie Górnej Narwi natomiast mamy w planach rozwijanie ekstensywnego wypasu, który okazał się najlepszym sposobem ochrony dubelta i innych ptaków siewkowych - dodała Dominika Piotrowska.

Szacuje się, że w Polsce, tzw. populacja lęgowa dubeltów to ok. 320-400 samców, z czego około dwie trzecie gnieździ się na Podlasiu, głównie na Bagnach Biebrzańskich i w Dolinie Górnej Narwi.