W Puszczy Białowieskiej jest największa w Polsce populacja żubrów. Minionej zimy nie udało się przeprowadzić dokładnej inwentaryzacji, ale szacunki wskazują, że stado w stosunku do 2017 r. zwiększyło się o kolejnych kilkadziesiąt sztuk i może liczyć ok. 700 zwierząt.

Gdy w lesie brakuje pożywienia, część żubrów wychodzi również na pola i łąki, gdzie powodują szkody w uprawach poza terenem puszczy. Aby te szkody minimalizować, Białowieski Park Narodowy (BPN) przez kilka lat kontraktował u rolników ponad 100 ha łąk, płacąc średnio ok. 2,4 tys. zł za rok dzierżawy jednego hektara. Rolnicy dostawali pieniądze za przygotowanie łąk i zostawianie siana dla żubrów.

W 2016 r. nie udało się jednak znaleźć pieniędzy na ten cel. Były plany pozyskania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale fundusz unieważnił konkurs, w ramach którego BPN starał się o wsparcie. Wcześniej pieniądze na ten cel pochodziły z różnych źródeł.

W 2017 r. projekt finansowania takich dzierżaw, służący zwiększeniu możliwości żywieniowych i minimalizacji szkód przez żubry, udało się wznowić. Pieniądze pochodziły z "Kompleksowego projektu ochrony żubra przez Lasy Państwowe", finansowanego z Funduszu Leśnego. Jedno z zadań realizuje tam Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; dotyczy ono monitoringu populacji i siedliska żubrów.

To w ramach tego projektu wydzierżawione zostaną łąki na kolejny rok. Jak poinformował PAP Jerzy Dackiewicz ze Stowarzyszenia Miłośników Żubrów, które współuczestniczy w projekcie, podobnie jak w minionych latach, umowy obejmą ok. 100 hektarów. Zwrócił uwagę, że oprócz minimalizowania szkód w uprawach rolnych, jednym z celów projektu jest rozprzestrzenienie się białowieskiego stada w kierunku północnym i południowym, tzn. w kierunku Puszczy Knyszyńskiej i Puszczy Mielnickiej.

W zainteresowaniu projektu są łąki w miejscach, gdzie są żubry. Chodzi o działki nie mniejsze, niż pół hektara, ze swobodnym dostępem z każdej strony, położone z dala od pól uprawnych i domów. Zakładany koszt wydzierżawienia, obejmujący przygotowanie łąki przed sezonem, zbiór siana i jego złożenie na łące w stogach lub brogach, to ok. 2,5 tys. zł za jeden hektar.

Do minionego piątku mogli się zgłaszać rolnicy zainteresowani dzierżawą. Po ocenie przydatności danej nieruchomości pod kątem założeń projektu w połowie kwietnia powinny być podpisane umowy.