MSP poinformowało, że 22 grudnia 2010 roku zostały podpisane umowy sprzedaży akcji Skarbu Państwa stanowiących 4,40% kapitału zakładowego spółki Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A. z siedzibą w Białymstoku poprzez ich sprzedaż proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji imiennych następującym akcjonariuszom:

- Stanisławowi Zdzisławowi Pietruszyńskiemu – 2.112 akcji za cenę 332.386,56 zł,
- Agrocentrum Sp. z o.o. z siedzibą w Kolnie – 3.142 akcji za cenę 494.487,96 zł.

W sumie Skarb Państwa w zamian za sprzedane akcje otrzymał 827 tys. zł.