- W tym roku także wspieramy Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły ludowe i kluby sportowe. Dofinansowanie otrzymają 94 projekty. Dotyczą one m.in. zakupu umundurowania bojowego przez strażaków, strojów sportowych, wsparcia turystyki regionalnej czy też promowania naszych smacznych produktów regionalnych - powiedział wicemarszałek woj. lubuskiego Stanisław Tomczyszyn.

To druga edycja konkursu ogłaszanego przez władze samorządowe regionu. Z dofinansowania mogą skorzystać stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i fundacje.

Pieniądze mogą być przeznaczone na zadania związane z kulturą, turystyką, dziedzictwem lokalnym. O dotacje mogą ubiegać się m.in. zespoły ludowe, gospodyń wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne czy lokalne kluby sportowe.

- Zainteresowanie tym działaniem jest ogromne. Co ciekawe, podczas pierwszej i drugiej edycji wpłynęła do nas taka sama liczba ofert - 206, na kwotę prawie 2 mln zł. To pokazuje, że organizacje pozarządowe w naszym województwie są aktywne, na czym zyskuje nie tylko lubuska wieś, ale także i jej mieszkańcy. Taki był nasz cel i bardzo się cieszę, że udało się go osiągnąć - powiedział wicemarszałek Tomczyszyn.

W ubiegłym roku z pomocy skorzystały Ochotnicze Straże Pożarne (11 wniosków), fundacje (cztery wnioski) oraz stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe (55 wniosków). Wszystkie złożone dokumenty opiewały na kwotę ponad 1,8 mln zł, a na konkurs zapisano 650 tys. zł.

Z uwagi na duże zainteresowanie konkursem, zadecydowano o jego kontynuacji i zwiększono limit środków na ten cel do kwoty 900 tys. zł.

- Olbrzymie zainteresowanie konkursem pokazuje, że warto przeznaczać pieniądze na "Lubuską Odnowę Wsi". Spektrum działań jest szerokie, od tresury psów specjalizujących się w poszukiwaniach, po zakup strojów ludowych dla zespołów śpiewaczych. Dlatego śmiało mogę stwierdzić, że samorząd województwa w dalszym ciągu będzie wspierał obszary wiejskie i już dzisiaj zapraszam do składania ofert w przyszłym roku - zakończył Tomczyszyn.