Fundacja w ramach projektu oferuje kurs obsługi komputera i pakietów biurowych, zakończony egzaminem i uzyskaniem certyfikatu ECDL Advanced; ćwiczenia na platformie e-learningowej, zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie w trakcie szkoleń.

Szkolenia będą się odbywać na terenie województwa mazowieckiego.

Projekt skierowany jest do 180 osób fizycznych, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
- mają ukończone 45 lat,
- mają co najwyżej średnie wykształcenie,
- zamieszkują i są zatrudnione na terenie województwa mazowieckiego,
- nie posiadają zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.