Znaczenie rolnictwa rodzinnego, wyzwania związane z tego rodzaju pracą oraz priorytety, jakimi trzeba kierować się w przyszłości – to tematy konsultacji publicznych dot. gospodarstw rodzinnych, organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Konsultacje to wynik prośby protestujących w Szczecinie rolników, którzy pismem z 13 grudnia 2012 roku zwrócili się do rektorów Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie o włączenie się w budowanie platformy współpracy pomiędzy rolnikami, środowiskiem akademickim, przedsiębiorcami, samorządowcami, prawnikami, politykami, urzędnikami oraz organizacjami zawodowymi i pozarządowymi.

Do udziału w konsultacjach organizatorzy zapraszają rolników - właścicieli gospodarstw rodzinnych, pracowników uczelni wyższych, przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się problematyką rolniczą, urzędników państwowych, samorządowców, polityków, dziennikarzy oraz studentów.

W programie zaplanowanego na 4 października spotkania znalazły się między innymi następujące tematy:

- Gospodarstwo rodzinne w prawodawstwie unijnym i polskim.

- Gospodarowanie gruntami rolnymi jako czynnik stymulujący tworzenie i funkcjonowanie gospodarstw rodzinnych.

- Współpraca gospodarcza gospodarstw rodzinnych w zakresie zaopatrzenia, wspólnego użytkowania sprzętu, zbytu i przetwórstwa płodów rolnych oraz możliwość prowadzenia sprzedaży bezpośredniej.

- Znaczenie gospodarstw rodzinnych dla rozwoju gospodarczego i społecznego terenów wiejskich  oraz zachowania tożsamości regionalnej i narodowej.