- Jaki jest rzeczywisty cel stworzenia azotowego KGHM? Czy przypadkiem nie chodzi o to, aby potem sprzedać jeden podmiot inwestorowi, który będzie dyktował cenę na nawozy polskim rolnikom, wpływając tym samym na wzrost cen żywności? Czy nie powinno być rodzimej dywersyfikacji produktu, jakim są nawozy dla rolnictwa, po to, aby na wypadek kłopotu jednego podmiotu można było zwiększyć produkcję w innym i uniezależnić się od dyktatu zagranicznych koncernów? Dlaczego Puławy jako silniejsza firma ma być przejęta przez słabszą, gdzie udział Skarbu Państwa stanowi zaledwie 32 proc. wobec 51 proc. w Puławach i nawet po przejęciu Puław będzie mniejszościowy, tym bardziej że Acron skupił tam 12 proc. akcji i trudno liczyć na to, że powstrzyma się przed dalszą próbą przejęcia kolejnych akcji? Częstą praktyką na rynkach finansowych jest to, że podmioty na ciche zlecenia skupują akcje danej firmy, by je odsprzedać ogłaszającemu wezwanie - nie przekraczając 5 proc., nie muszą się ujawniać. Czy organy bezpieczeństwa państwa wiedzą, kto w ostatnich 6 miesiącach nabył akcje Tarnowa i nie odsprzedał ich, czyli je posiada, by ewentualnie odpowiedzieć na kolejne wezwania? Panie ministrze, czy minister skarbu ma awaryjny plan na wypadek właśnie wrogiego przejęcia skonsolidowanego podmiotu przez koncern zagraniczny? Czy minister rolnictwa ma awaryjny plan B na wypadek dyktowania cen nawozów, bo to jest jego celem, po przejęciu koncernu? Jeśli nie ma jasnych odpowiedzi w tej sprawie, należy zrobić wszystko, by powstrzymać proces zmian właścicielskich, bo może się okazać, że kolejna kluczowa gałąź gospodarki znajdzie się w obcych rękach. W czyim imieniu panowie działacie? W przekonaniu mieszkańców Puław i Lubelszczyzny jest to działanie czysto polityczne, bez uzasadnienia ekonomicznego. Jeżeli macie jeszcze jakikolwiek sentyment do Polski, to koniecznie trzeba ten proces wstrzymać dla zbadania kompleksowego i wnikliwego całej tej operacji - aż tyle pytań w ramach pytania bieżącego postawiła wczoraj poseł Gabriela Masłowska przed ministrem skarbu państwa.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Tamborski podkreślił, że obie spółki, czyli Tarnów i Puławy, znajdują się w tej chwili w obrocie giełdowym i podlegają mechanizmom rynkowym. Konsolidację wywołali inwestorzy.
- Ministerstwo Skarbu wspiera koncepcje konsolidacji - mówił Tamborski. - Technicznie w związku z tym, że funkcjonowaliśmy w pewnym procesie, tak jak mówiłem, wywołanym jakby przez inwestorów, Skarb Państwa efektywnie zaangażował się w przygotowanie i realizację strategii obrony, ponieważ inwestor, który tę ofertę złożył, mimo naszych deklaracji, że nie zamierzamy na nią pozytywnie odpowiedzieć, kontynuował proces tego wezwania, a na koniec zdecydował się na istotne podniesienie ceny. Na rynkach kapitałowych tego typu działania traktuje się jako działania wrogie i w taki sposób od samego początku te działania komentowaliśmy, było to jasne. Tak jak mówiłem, wspieramy pomysł konsolidacji sektora nawozowego, wspieramy w związku z tym strategię Grupy Azotów Tarnów, która została opublikowana w momencie, w którym zarząd zobligowany przez przepisy prawa wydał swoją negatywną opinię na temat wezwania ogłoszonego przez Tarnów.

Zdaniem Tamborskiego, teraz nastąpi wzmocnienie spółki.
- Dzięki temu, że uzyskamy synergię, uzyskamy tzw. przewartościowanie, rerating skonsolidowanej grupy chemicznej, ma stać się ona jednym z największych operatorów w branży chemicznej na rynku europejskim, a jeżeli chodzi o rynek nawozowy, ma szansę stać się numerem dwa na europejskim rynku nawozowym. Grupa ta ma szansę na wejście do indeksu WIG 20 na warszawskiej giełdzie, co w zdecydowany sposób powinno zwiększyć zainteresowanie inwestorów giełdowych i bezpośrednio przełożyć się na wycenę tej spółki. To, co również jest ważne w kontekście potencjalnego ryzyka przejęcia tej spółki przez niepożądanych inwestorów, to jest kwestia tego, że im wyższa wartość spółki, tym trudniej, krótko mówiąc, ją przejąć.

Osobowość prawną zachowają obie spółki, żadnej też nie grozi likwidacja. - Chciałem także zapewnić, że nikt nie ma w głowie pomysłu likwidacji Puław czy Tarnowa. Obie te spółki w dalszym ciągu mają funkcjonować.