Autor: kh

Opis: Odznaczeni rolnicy Krzyżami Zasłużonych dla Rolnictwa przez Prezydenta RP

Autor: kh

Opis: Jan Krzysztof Ardanowski wręczył rolnikom odznaczenia

Targi Polagra Premiery to nowa formuła zaproponowana przez Międzynarodowe TargiPoznańskiej. Odbywają się one co dwa lata, na przemian z targami Ferma.

Starsi rolnicy dobrze pamiętają Polagrę sprzed lat, która gromadziała wystawców z całej branży rolno – spożywczej.

Niegdyś wszystkie pawilony były targowe w Poznaniu były zajęte. Obecnie Polagra mieści się tylko w kilku pawilonach. Zmienia się nasze rolnictwo, zamieniają się targi.

Uroczystego otwarcia targów dokonał Marek Sawicki,minister rolnictwa oraz Jan Krzysztof Ardanowski, doradca prezydneta.

Ten rok będzie korzystny pod względem możliwości zasilenia rolnictwa w środki unijne, już ponad 25 tys. rolników podpisało umowyw nowym wydania działania „Modernizacja” w ramach PROW 2007-2013. Do końca roku będzie jeszcze przprowadzony nabór uzupełniający, chcemy, żeby kontraktacja środków 2007-2013 była wpełni zrealizowana w tym roku – powiedział Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwouju wsi, podczas uruczystego otwarcia targów.

Optymizmmu Marka Sawickiego nie podziela Jan Krzysztof Ardanowski, minister z kancelarii prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego. – Mój optymizm co do przyszłości rozwoju rolnictwa jest mniejszy niż Pana ministra – powiedział Ardanowski. Jest wiele problemów wymagających rozwiązania – powiedział Ardanowski.

Polska staje się krajem trwale nadwyżkowym w produkcji zbóż. Jeżeli nie rozwiążemy problemów również energii odnawialnej i przeznaczenia produkcji rolniczej na wykorzystanie nieżywnościowe - każdy kolejny rząd będzie miał z tym problemy – kontynuował Ardanowski. Musimy szukać nowych rynków zbytu, ponieważ ewidentne sukcesy eksportu branży rolno-spożywczej są spowodowane raczej korzystnym kursem dolara niż działaniami które podejmujemy.– mówił doradca prezydenta.

Podniosłym wydarzeniem było wręczenie przez Jana Krzysztofa Ardanowskiego odznaczeń prezydenta RP dla członków samorządu rolniczego „za zasługi na rzecz społeczności lokalnej”. Złoty krzyż zasługi otrzymał Hubert Kiwus oraz ksiądz Alozjy Wencepel. Brązowe krzyże zasług otrzymali: Jerzy Karcznia, Marek Kuźniewski, Tadeusz Ziółkowski i Zbigniew Żywien.

Oprócz odznaczeń wręcznono również najwyższe wyróżnienia targów – złote medale. Nagrodami wyróżniono produkty, które według jury konkursoweg spełniają wymagania najwyższej jakości oraz innowacji rozwiązań technologicznych. Inne wyróżnienia – Acanthus Aureus, otrzymaly firmy, których „stoiska najlepiej realizują strategię firmy. Były to: Expom Krośniewice, CNH Polska, Zetor Polska, New Holland Polska, AGCO i John Deere Polska.

źródło: farmer.pl