Po raz pierwszy w historii 80 letniej tradycji CIGR godność ta przypadła Polakowi. Do zadań profesora będzie należała koordynacja działań organizacji zgodnie z przyjętą misją.

Główne cele CIGR to:
- stymulowanie rozwoju nauki i technologii w dziedzinie inżynierii rolniczej,
- zachęcenie do kształcenia, szkolenia i mobilności młodych specjalistów,
- zachęcenie do międzyregionalnej mobilności,
- ułatwienie wymiany wyników badań i technologii,
- przedstawienie zawodu na poziomie światowym,
- działania na rzecz tworzenia nowych stowarzyszeń, zarówno na szczeblu krajowym, regionalnym, a także do wzmocnienia już istniejących,
- wykonywanie wszelkich innych działań, które pomogą się rozwijać inżynierii rolniczej i pokrewnych nauk.