"Z.Ch. Police S.A. zawarły dziś nową umowę na dostawy gazu ziemnego. Dostawcą błękitnego paliwa będzie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Kontrakt reguluje warunki sprzedaży paliwa gazowego w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2013 r. (...) Szacunkowa wartość świadczeń wynikających z nowej umowy to 394 mln zł" - napisano w komunikacie Azotów Tarnów.

W informacji wskazano, że spółka zawarła ostatnią umowę z PGNIG 17 grudnia 2009 roku. Zgodnie z aneksem z 16 grudnia 2011 r., kontrakt jest aktualny do końca 2012 roku.

"Zakłady Chemiczne <Police> dążą do optymalizacji kosztów w ramach Grupy Azoty. W tym celu Spółka prowadzi długofalową politykę dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego. Jednak naszym strategicznym partnerem w zakresie dostaw błękitnego paliwa jest i będzie PGNiG" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Z.Ch. "Police" i wiceprezes Azotów Tarnów Krzysztof Jałosiński.

Z.Ch. "Police" to jedna z największych firm chemicznych w Polsce zaliczanych do grupy Azoty Tarnów i jeden z największych polskich eksporterów. W 1995 roku "Police" zostały przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. W lipcu 2005 r. "Police" zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 19 sierpnia 2011 r. Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach nabyły 49 mln 500 tys. akcji zwykłych na okaziciela "Polic" (66 proc. kapitału zakładowego) dzięki czemu spółka weszła do Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów.