W biuletynie Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi znalazła się informacja o zatrzymaniach piotrkowskich rolników i lekarzy weterynarii. Czytamy w niej:

„Policjanci z Wydziału do walki z Korupcją KWP w Łodzi prowadząc czynności w ramach śledztwa Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim zatrzymali 23 podejrzewanych . Osoby te mają związek z nielegalnym procederem dotyczącym lekarzy weterynarii i hodowców trzody chlewnej, którzy uzyskiwali bez badania zaświadczenia o stanie zdrowia świń.
7 grudnia 2021 r. funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi ,wsparci przez policjantów z innych jednostek, w ramach dwóch śledztw zatrzymali łącznie 23 osoby (w tym czterech lekarzy weterynarii i 19 hodowców trzody chlewnej).

Jak wynika z zebranego materiału dowodowego, kilku lekarzy weterynarii niedopełniało obowiązków działając, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Dokładnie dopuścili się przestępstwa przez niewykonywanie badań trzody chlewnej przed wystawieniem świadectwa zdrowia świń. Tym samym w tych dokumentach poświadczali nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne. Nie badając stwierdzali, że zwierzęta te nie miały w danym dniu objawów chorób działając tym samym na szkodę interesu publicznego.
Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim zastosowała wobec podejrzanych nieizolacyjne środki zapobiegawcze, a dodatkowo wobec lekarzy weterynarii środek w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych. Sprawa pozostaje rozwojowa.”