Przez ponad rok policjanci zwalczający przestępczość korupcyjną wyjaśniali okoliczności przywłaszczenia przez byłego komornika blisko 3 mln zł. Wysiłki śledczych skutkowały zatrzymaniem 61-latka i przedstawieniem mu niemal 400 zarzutów korupcyjnych. Podejrzany został tymczasowo aresztowany. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił już do sądu.


Śledztwo przeciwko byłemu komornikowi, podejrzanemu o niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i przywłaszczenia powierzonych mu środków finansowych w ramach postępowań egzekucyjnych, prowadzili policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Zielonej Górze. Wszczęto je w wyniku zawiadomienia, złożonego przez Przewodniczącego Rady Izby Komorniczej w Poznaniu po uzyskaniu wyników wizytacji, w toku której stwierdzono niedobory kasowe w łącznej kwocie 2.810.031,30 zł.


W toku śledztwa policjanci ustalili, że komornik prowadząc kancelarię komorniczą przywłaszczył powierzone mu środki na szkodę 527 ustalonych wierzycieli, nieterminowo i ze znacznymi opóźnieniami dokonywał przelewów należności uzyskanych od dłużników w postępowaniach egzekucyjnych. Ponadto nie wywiązywał się z obowiązku spłaty odsetek wierzycielom za nieterminowe przekazywanie należności. Mężczyzna działał tym samym na szkodę interesu publicznego i stron postępowania egzekucyjnego, a są to czyny karane na mocy prawa kodeksu karnego.


20 maja podejrzany o dokonanie przestępstw eks-komornik został zatrzymany przez policjantów w swoim mieszkaniu. Następnego dnia Sąd Rejonowy na wniosek Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania 61-latka na okres 3 miesięcy. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił już do sądu.