Trzy skorodowane pociski o długości 60 cm znalezione zostały w trakcie prac porządkowych na jednej z posesji we wsi Nowy Kościół w gminie Świerzawa, w powiecie złotoryjskim.

Właściciel gospodarstwa na szczęście natychmiast o znalezisku powiadomił Policję. Funkcjonariusze do czasu przyjazdu saperów z jednostki wojskowej w Bolesławcu zabezpieczyli teren. Ze względu na potencjalne zagrożenie, saperzy podjęli decyzję o ewakuacji 28 mieszkańców z sąsiadujących domów i gospodarstw.

Akcja trwała kilka godzin. Saperzy dokładnie sprawdzili posesję, po czym wywieźli i zneutralizowali niewybuchy.

„Pamiętajmy, że materiały wybuchowe niezależnie od daty produkcji zachowują swoje właściwości wybuchowe, dlatego nie należy takich przedmiotów dotykać, podnosić czy też odkopywać. Miejsce znaleziska należy natomiast zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i niezwłocznie poinformować Policję lub inne służby.” – poucza przy tej okazji Policja.