Jak podkreślił rektor UR prof. Janusz Żmija, początki wspólnej polityki rolnej po wojnie miały na celu zwiększenie produkcji rolnej i zagwarantowanie opłacalności produkcji. - Obecnie bezpieczeństwo żywnościowe nadal jest ważne, ale chodzi także o spełnienie wysokich norm związanych z ochroną środowiska i dobrostanem zwierząt - mówił. Kolejne nowe wyzwania dotyczą zmian klimatu i zrównoważonego wykorzystania zasobów rolnych. Ważną rolę w tych wyzwaniach mogą odegrać małe gospodarstwa.

- Dlatego w polityce rolnej należy wyeliminować bariery ograniczające dostęp drobnych gospodarstw do pomocy i zapewnić im wsparcie. Konieczna jest wspólna polityka, bo rolnictwo nadal jest kluczową dziedziną gospodarki - powiedział rektor.

Prof. Żmija wskazując wzrastającą rolę drobnych gospodarstw w UE i rosnącą konkurencyjność między tymi gospodarstwami z różnych państw, wskazywał także, że problemy tego sektora rolnictwa należy rozwiązywać regionalnie, a nie w sposób ujednolicony w całej UE.

Jego zdaniem w Polsce, gdzie występują trzy modele rolnictwa - wielkie gospodarstwa rolne na bazie PGR, duże gospodarstwa indywidualne i drobne gospodarstwa rolne - powinny być może obowiązywać trzy polityki rolne; tj. każdy region powinien mieć swój model rozwoju rolnictwa obszarów wiejskich.

Europoseł Czesław Siekierski podkreślił, iż jest przeciwny tworzenia zbyt wielu różnych polityk, chociaż - jego zdaniem - trzeba uwzględnić specyfikę drobnych gospodarstw w polityce regionalnej, w programach samorządu i w instrumentach wsparcia na szczeblu UE.

- Cały czas pracujemy nad programem, jakie przyjąć kierunki produkcji w gospodarstwach małych, co w nich zmienić i jak wspierać te gospodarstwa z budżetu unijnego, ale także, jakie podejmować działania w obszarze spraw społecznych, socjalnych, edukacyjnych na obszarach wiejskich, aby dokonywać przemian w strukturze agrarnej; a także aby część gospodarstw drobnych została na wsi, jako forma small biznesu - powiedział Siekierski.

Jak podkreślił, dotychczas drobne gospodarstwa rolne były traktowane, jako forma przetrwania dla zbyt dużej grupy ludzi, związanych ze wsią. - Obecnie siły roboczej będzie ubywać, część gospodarstw rolnych wypadnie, ale część pozostanie - powiedział.

O konieczności powiązania przemian strukturalnych na wsi z odpowiednią polityką socjalną mówił minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Organizatorami Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Wspólna Polityka Rolna wobec drobnych gospodarstw rolnych" byli Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie, Województwo Małopolskie, krakowskie oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa praz Agencji Rynku Rolnego, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Małopolska Izba Rolnicza.