W bardzo dużym stopniu podzielamy zdanie co do podstawowych celów polityki rolnej Unii Europejskiej – powiedział de Castro.

Chcemy utrzymać silną Wspólną Politykę Rolną, z dotacjami. WPR ma przynosić korzyści 500 milionom obywatelki Unii Europejskiej – mówił.

Sawicki spotkał się z de Castro w Warszawie. Spotkanie dotyczyły jakości żywności, ale także przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej.

Jest kolejnym etapem konsultacji jakie prowadzi na ten temat polski Minister Rolnictwa.

W Unii Europejskiej rozpoczęła się już debata na temat ‘dóbr publicznych'. Tak w skrócie nazywana jest koncepcja nowej polityki rolnej, która funkcjonować ma w Unii Europejskiej od 2014 r.

Paolo de Castro oprócz pełnionych funkcji w Parlamencie Europejskim, jest także prezesem fundacji Qualivita.

Fundacja Qualivita kataloguje i przedstawia produkty rolne i spożywcze rejestrowane w Unii Europejskiej, jako produkty o chronionej nazwie pochodzenie, chronionych oznaczeniach geograficznych oraz gwarantowanej tradycyjnej specjalności.

Mamy model amerykański i europejski – regionalny w produkcji żywności, Qualivita promuje model europejski – powiedział Mauro Rosati z fundacji Qualivita.

Można spodziewać się, że nowej polityce rolnej produkty tradycyjne i regionalne, będą odgrywały dużą rolę.

Komisji Europejska przedstawi w październiku projekt nowej polityki jakości wobec żywności. W tym czasie mają zostać przestawione akty prawne do realizacji założeń polityki jakości żywności.

Trzeba stawić czoła globalnemu rynkowi żywnościowemu i temu, że Europa jest coraz bardziej otwarta na inne rynki - powiedział de Castro. Musimy dać społeczeństwu, rolnikom oraz konsorcjom takie instrumenty, żeby gwarantowały one produkcję żywności o wysokiej jakości.

Słowa przewodniczącego parlamentarnej Komisji Rolnictwa podzielił Marek Sawicki.

Model przemysłowej produkcji żywnościowej nie jest modelem europejskim – powiedział polski Minister Rolnictwa. Nie możemy zapominać o tym, że produkcja żywności o wysokiej jakości jest okupiona wysokimi kosztami – mówił Sawicki.

W opinii Sawickiego i de Castro Europa potrzebuje więcej czasu i uwagi na powrót do produkcji tradycyjnej żywności. Obaj politycy zgodzili się, że europejską tradycyjną i regionalną żywność trzeba chronić przed podróbkami.

Polska zarejestrowała 15 produktów w ramach polityki jakości żywności Unii Europejskiej. Produkty te są wyrabiane według tradycyjnych receptur. Kolejnych 35 specyfików czeka na rejestrację. Produkty zarejestrowane czyli wpisane przez Komisję Europejską do Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych lub do Rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności: Bryndza podhalańska, Oscypek, Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich, Półtorak, Dwójniak, Trójniak, Czwórniak, Rogal świętomarciński, Wielkopolski ser smażony, Andruty kaliskie, Olej rydzowy, Pierekaczewnik, Truskawka kaszubska, Redykołka, Wiśnia nadwiślana.

źródło: farmer.pl