Gmina Przytyk to centrum „paprykowego zagłębia” pod Radomiem, które dostarcza paprykę nie tylko na rynek krajowy, ale również na eksport. Plantatorów oburzyła reklama jednej z przypraw, w której argumentem przemawiającym na najlepszą jakością i smakiem ma być fakt, iż w składzie przyprawy znajduje się najlepsza papryka, bo hiszpańska.

Zrzeszenie Producentów Papryki RP z siedzibą w Przytyku w liście otwartym wzywa koncern Unilever do wycofania telewizyjnego spotu, bo zdaniem rolników wprowadza on konsumentów w błąd i deprecjonuje zalety i jakość polskiej papryki. Wspomniany list został rozesłany również do mediów, Ministerstwa Rolnictwa, organizacji rolniczych, oraz do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
W liście czytamy m.in.: „My i nasi producenci mamy poważne obawy co do tego w czym papryka z Hiszpanii jest lepsza od tej produkowanej w Polsce. Chcielibyśmy zaznaczyć, że w Polsce produkuje się paprykę nie gorszą pod każdym względem, niż ta produkowana w Hiszpanii. Nie ma i nie będzie naszej zgody na tak jednostronny przekaz dotyczący papryki w Państwa reklamie emitowanej w mediach w Polsce i co za tym idzie, skierowanej do Polaków. (…)

Nasi producenci nie mają się czego wstydzić i produkują paprykę bardzo dobrej jakości, na pewno nie gorszej od hiszpańskiej. Produkowana na naszym subregionie papryka jest rozpoznawalna i przez konsumentów doceniana nie tylko na naszym polskim rynku, ale także jest eksportowana do innych krajów w Europie. Dlatego niezrozumiały dla naszych producentów papryki jest przekaz, który niesie państwa reklama. (…) Żądamy, aby emisja niefortunnej reklamy została wstrzymana w trybie natychmiastowym ze wszystkich mediów.”

Przy okazji polscy producenci zwracają uwagę, że tego typu reklamy są niedopuszczalne w odniesieniu do wszelkich polskich produktów rolnych, szczególnie zaś owoców i warzyw. Takie medialne przekazy niszczą dobrą markę polskiej produktów.

Koncern Unilever ustosunkował się do listu polskiego zrzeszenia. W przesłanej odpowiedzi zapewnia, że nie zamierzał wspomnianą reklamą wpływać na wizerunek producentów papryki w Polsce i y jego zamysłem nie było wywołanie negatywnych odczuć polskich plantatorów.

„Wspomniana reklama jest częścią większej kampanii przypraw. Wśród nich posiadamy również te, które pochodzą od polskich producentów, takie jak kminek oraz tymianek, a w przyszłości planujemy poszerzenie gamy przypraw pochodzących z Polski o kolejne produkty” - pisze Michał Krygier, dyrektor Unilever Polska. Jednocześnie dyrektor zaprosił zarząd stowarzyszenia spod Radomia na spotkanie, w celu omówienia problemu i wypracowania kompromisu.