Program „Szklanka mleka” od samego początku funkcjonowania został dobrze przyjęty w polskich przedszkolach i szkołach.

W latach szkolnych 2004/2005 i 2005/2006 Polska mieściła się w pierwszej dziesiątce krajów UE pod względem ilości mleka i przetworów mlecznych dostarczonych do placówek oświatowych w ramach programu. Dowodzi to, że projekty propagujące zdrową dietę i zachęcające młodych konsumentów do spożywania mleka i przetworów mlecznych – są potrzebne i istnieje konieczność ich kontynuowania.

Wprowadzenie dopłaty krajowej spowodowało ogromny wzrost zainteresowania programem „Szklanka mleka” wśród uczniów uczęszczających do szkół podstawowych (w roku szkolnym 2007/2008 – w odniesieniu do roku szkolnego 2006/2007 – nastąpił 3,5-krotny wzrost liczby uczniów szkół podstawowych spożywających mleko). Dzięki dopłacie krajowej dzieci w szkołach podstawowych mogą bezpłatnie spożywać mleko bez dodatków
smakowych. Zainteresowanie programem zwiększało się sukcesywnie także w kolejnych latach szkolnych.

W latach szkolnych 2007/2008- 2009/2010 Polska jest niekwestionowanym liderem wśród krajów UE w realizacji programu „Szklanka mleka”. Ilość mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych i kwota środków finansowych pozyskiwanych z UE przez Polskę jest większa niż w krajach starej Unii, w których program jest realizowany od ponad 20 lat, takich jak Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja i Finlandia. W całej UE podobnie jak w Polsce dzieci najchętniej spożywają mleko białe (ok. 74,4 proc. ogółu dostaw mleka i przetworów mlecznych spożywanych w placówkach oświatowych), następnie mleko smakowe (ok. 17 proc.) i jogurty oraz sery (ok. 8,6 proc.). Wzrost zainteresowania uczniów uczęszczających do szkół podstawowych (objętych dopłatą krajową) ma bezpośredni wpływ na wzrost uczestnictwa uczniów w programie WPR, a co za tym idzie zwiększenie kwoty środków pochodzących z budżetu UE. Polska najlepiej spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej
wykorzystuje środki z budżetu unijnego przeznaczone na dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych.