Największy spadek (o 4,4 pkt.) nastąpił w zakresie dostępu do żywności, w którym aktualna punktacja Polski wynosi 64,3 pkt. na 100 możliwych. Kolejny obszar, w którym pogorszyła się punktacja, to osiągalność cenowa żywności - obniżenie o 0,8 pkt., do 74,0 pkt. Natomiast pod względem jakości i bezpieczeństwa żywności Polska wyróżnia się wzrostem na poziomie 6,9 pkt., osiągając wynik 75,3 pkt.

- Wskaźnik, który wciąż wymaga w Polsce poprawy, to przede wszystkim infrastruktura drogowa, która uzyskała zaledwie 25 pkt. na 100 możliwych, czyli 16,8 pkt. poniżej średniej wszystkich państw ujętych w badaniu - komentuje Piotr Gill, dyrektor generalny DuPont Polska.

- Kolejnym ważnym elementem, który należałoby przedyskutować to poziom nakładów na badania i rozwój w rolnictwie (mierzony jako procentowy udział wydatków na badania i rozwój w PKB). Polska uzyskała tu 12,5 pkt., czyli 7,7 pkt. poniżej średniej dla wszystkich 107 badanych państw - dodaje Gill.

Inny istotny czynnik, który wpłynął na obecną klasyfikację Polski w Indeksie to zmienność produkcji rolnej, gdzie kraj osiągnął 62,8 pkt., czyli 10,3 pkt. poniżej średniej.

Jeśli chodzi o wskaźnik urbanizacji, Polska uzyskała wynik 67,8 pkt. (5,3 pkt. powyżej średniej ogólnej Indeksu). Natomiast ze względu na poziom zagrożenia korupcją, Polska zajmuje 25 miejsce na świecie z wynikiem 50 pkt. Jest to wynik o 17,1 pkt. lepszy niż średnia światowa.

DuPont współpracuje z polskimi instytucjami badawczymi od lat. 27 maja tego roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyróżnił program SPEC - System Prognozowania Epidemii i Chorób Roślin opracowany przez Instytut Genetyki Roślin, Polskiej Akademii Nauk we współpracy z DuPont Poland oraz jego wprowadzenie do praktyki rolniczej w Polsce.

SPEC to system wspomagania decyzji o zasadności i optymalnym terminie wykonania zabiegów osłonowych przeciwko sprawcom chorób rzepaku. To innowacyjne rozwiązanie zostało docenione przez Unię Europejską, za pomoc w ochronie roślin przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Systemy wspomagania decyzji są ważnym elementem Integrowanej Ochrony Roślin.

Spadek pozycji Polski w zestawieniu wpisuje się w ogólny trend widoczny pośród pozostałych państw regionu Europy i Azji Środkowej. Największego spadku w regionie doświadczyły Rosja (spadek o 9 pozycji, obecnie na 40 miejscu) oraz Grecja (spadek o 6 pozycji, obecnie na 25 miejscu). Z kolei do państw, które awansowały w rankingu należą Szwajcaria (awans o 2 pozycje, obecnie na 5 miejscu) i Czechy (awans o 1 pozycję, obecnie na 23 miejscu). Dla porównania, spośród wszystkich państw europejskich, najlepszy wynik w Indeksie osiągnęła Norwegia (86,5 pkt.), plasując się na 2 miejscu po Stanach Zjednoczonych (86,8 pkt.) będących liderem zestawienia. Natomiast Niemcy z 81,7 pkt. zajęły 11 miejsce w Indeksie, a Ukraina 47 miejsce z 58 pkt.

- Zapewnienie bezpieczeństwa żywności nie jest możliwe bez odpowiednich narzędzi pomiaru oraz odwoływania się do światowych wzorców i punktów odniesienia, wspólnego zaangażowania, a także gotowości do podjęcia działań - komentuje Paul E. Schickler dyrektor DuPont Pioneer. - Od czasu swojej premiery w zeszłym roku, władze państwowe, organizacje pozarządowe oraz środowiska akademickie zaczęły wykorzystywać Indeks jako swoistą mapę drogową w procesie identyfikacji kluczowych elementów wpływających na bezpieczeństwo żywności. Indeks wspiera też proces podejmowania bardziej świadomych decyzji, rozwoju współpracy i partnerstwa oraz tworzenia efektywnej polityki lokalnej dla sprostania lokalnym wyzwaniom - dodaje.

Bazując na wynikach zeszłorocznej publikacji Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywności, DuPont nawiązał współpracę z U.S. Agency for International Development oraz rządem Etiopii. Partnerstwo miało na celu pomoc niewielkim, lokalnym właścicielom ziemskim w dostępie do lepszej jakości nasion, a tym samym zwiększenie krajowej produkcji rolnej. W wyniku tych działań oraz dzięki lepszemu dostępowi do finansowania, Etiopia awansowała o kilka pozycji w Indeksie.