Według unijnych statystyk, między 2008 a 2010 rokiem Polska wyprodukowała 9,5 proc. wszystkich zbóż w UE, co daje trzecią pozycję w UE, po Francji i Niemczech. Ich produkcja wyniosła odpowiednio 23 i 16 proc. unijnej średniej z tych lat. Eurostat podkreśla, że zbiory zboża w tym okresie malały, przede wszystkim z powodu mniej korzystnych warunków pogodowych. Średnioroczna produkcja zbóż w UE wyniosła w tym czasie około 300 mln ton.

Z trzech podstawowych rodzajów zbóż zbieranych w Europie (pszenica, jęczmień i kukurydza w ziarnach) w Polsce zdecydowanie przeważała produkcja pszenicy i jęczmienia. Zbiory kukurydzy wyniosły niecałe 3 proc. unijnej średniej.

Z danych Eurostatu wynika również, że Polska jest jednym z głównych producentów sera w Europie. W UE w 2010 roku wyprodukowano nieco ponad 8,9 mln ton tego nabiału oraz ponad 134 mln ton mleka. Polskie sery stanowiły 7 proc. całkowitej produkcji UE, co oznacza, że polscy rolnicy wyprodukowali około 0,7 mln ton sera. Niemcy wyprodukowali około 2,1 mln ton (czyli 23 proc. całkowitej produkcji UE), Francuzi około 1,9 mln ton (21 proc.), Włosi 1,2 mln ton (13 proc.).

W tym samym roku w Polsce wyprodukowano nieco ponad 1,7 mln ton wieprzowiny i 1,3 mln ton drobiu - mniej więcej tyle samo co w Danii (1,66 mln ton wieprzowiny) i Hiszpanii (1,3 mln ton drobiu). W obydwu sektorach Polska była czwartym producentem w Europie.

Gorzej Polska wypadła - w porównaniu do innych państw UE - z produkcją wołowiny. Wyprodukowała 386 tys. ton z prawie 8 mln ton dostępnych na unijnym rynku.

W sumie w ubiegłym roku w UE wyprodukowano około 22 mln ton wieprzowiny, ponad 12 mln ton mięsa drobiowego oraz 7,9 mln ton wołowiny. Największym producentem wieprzowiny były Niemcy, których produkcja stanowiła jedną czwartą wyprodukowanego w UE tego typu mięsa. Wśród producentów mięsa drobiowego i wołowego prowadziła Francja (1,7 mln ton drobiu, czyli 14 proc. całości oraz 1,5 mln wołowiny, tzn. 19 proc. całości).