„Wszyscy – i w mieście i na wsi - musimy dzisiaj postawić sobie pytanie o nowoczesną Polskę: w jaki sposób doprowadzić do tego by, nasz kraj stal się krajem nowoczesnym, zasobnym jak nasi zachodni sąsiedzi.” – zauważył Jarosław Kaczyński. Podkreślił, że polska wieś nie może być traktowana, „jak niektórzy chcą czynić” jako obciążenie, a „jako szansa, równoprawna część naszego społeczeństwa, która potrzebuje wsparcia”.