- Polska wieś ma wielką szansę stać się prawdziwym zagłębiem turystycznym Europy, posiada bowiem wiele walorów, w tym czyste środowisko. Turystyka na terenach wiejskich, w tym agroturystyka, jest zaliczana do markowych produktów turystycznych o największych możliwościach rozwoju w Polsce - powiedział podczas dyskusji minister rolnictwa Marek Sawicki.


Prezes Federacji Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Wiesław Czerniec, odnosząc się do 20-letniego dorobku agroturystyki w Polsce, podkreślił rolę kobiet w rozwoju tej gałęzi gospodarki, korzystne warunki formalno-prawne do jej prowadzenia oraz system kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej. Wiceminister ds. turystyki Katarzyna Sobierajska wskazała na fakt, iż turystyka wiejska zaczyna być doceniana przez turystów krajowych i zagranicznych. Chętnie odwiedzają nasz kraj Holendrzy, Duńczycy, a nawet Japończycy.


W trakcie rozmowy o perspektywach rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki podkreślano, że Polska wieś musi jak najszybciej przygotować się na coraz wyższe wymagania klientów. Należy położyć nacisk na jakość oferty agroturystycznej oraz na zróżnicowanie produktów turystyki wiejskiej. Turyści najwyżej cenią spokój, ciszę oraz kontakt z naturą, a także wiejskie jedzenie, gościnność - podkreślali gospodarze terenu: wicemarszałek Mieczysław Baszko oraz wójt gminy Mikołaj Pawilcz. Nie bez znaczenia jest również jakość oferowanych usług: dobre warunki bytowe, komfort połączony z wiejskim klimatem, przytulne wnętrza. Turyści chcą spędzać czas w regionie atrakcyjnym pod względem dziedzictwa kulturowego, uczestniczyć w lokalnych obrzędach, korzystać z aktywnego wypoczynku.


W ramach polskiej prezydencji nie jest promowana agroturystyka.