Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Konrad Niklewicz zapewnił: - Realizowana polityka rozwoju kraju zmierza do jak najlepszego wykorzystania potencjałów rozwojowych wszystkich obszarów i zapewnienia jak największej spójności międzyregionalnej. Natomiast mówiąc o sposobach prowadzenia polityki rozwojowej kraju, trzeba pamiętać, że mamy do czynienia z pewną zastaną sytuacją, która jest konsekwencją wielu dziesiątek, jeśli nie setek lat.

Ta zła sytuacja dotyczy zwłaszcza Polski wschodniej, ale są pewne nadzieje na poprawę:

- Pięć regionów tzw. Polski wschodniej – woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie – w 2010 r. wytwarzało nieco ponad 15 proc. krajowego PKB i znajdowało się wśród 20 najbiedniejszych regionów UE, z PKB per capita między 41 a 47 proc. średniej unijnej. Na szczęście wszystkie te regiony, o których mówiłem, cechowały się w okresie 2007-2010 dynamiką wzrostu PKB per capita - wyższą, niż średnia unijna – i znalazły się w pierwszej trzydziestce regionów o najwyższym wzroście. To jest optymistyczna informacja, ponieważ stwarza podstawy do odwrócenia negatywnych trendów.