- W tym roku wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych z Polski może się zwiększyć o 2,4 proc., do niemal 15,5 mld euro - ocenia Wiesław Łopaciuk z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

W 2011 r. nasz eksport rolno-spożywczy wyniósł niemal 15,1 mld euro i był o prawie 12 proc. wyższy niż rok wcześniej.

 Jak podkreśla "Rzeczpospolita", choć kraje UE pozostaną z pewnością kluczowym odbiorcą naszej żywności w tym roku jak i kolejnych latach, to jednak producenci szukają nowych rynków zbytu, m.in. w Azji. Atrakcyjnym rynkiem dla eksporterów jest też Rosja - w 2011 r. sprzedaliśmy tam towary spożywcze za prawie 806 mln euro, czyli o ponad 7 proc. więcej niż w 2010 r.

 Ekonomista banku BGŻ Michał Koleśnikow ocenia, że w tym roku motorem napędzającym eksport może być już nie tylko wieprzowina, ale także wołowina.