Nexbio to startup, którego celem jest opracowanie innowacyjnych metod wykrywania chorób roślin uprawnych w bardzo wczesnym stadium wegetacji. Takie rozwiązanie umożliwia rolnikowi odpowiednio szybkie dopasowanie skutecznych środków ochronnych, a w związku z tym ograniczenie wykorzystywania pestycydów i zwiększenie bezpieczeństwa upraw. Za pomocą rozwiązań technologicznych i genetycznych możliwe będzie wykrywanie patogenów na długo przed tym, nim w ogóle staną się widoczne „gołym okiem”, a więc nawet 1-5 miesięcy przed ich wystąpieniem. Zanim mikroorganizm chorobotwórczy spowoduje chorobę mija sporo czasu, stosując jednak technikę DNA, można stwierdzić bardzo wcześnie, że dany mikroorganizm pojawił się, a w związku z tym na danym polu jest zagrożenie określoną chorobą.

Celem startupu jest zmniejszenia zużycia środków chemicznych w rolnictwie, a przez to zadbanie o ochronę środowiska i uczynienie żywności zdrowszej, przyjaznej konsumentowi, w której będzie mniej pozostałości po pestycydach. Na czele grupy badawczej stoi biotechnolog dr inż. Adam Kuzdraliński. Zespół naukowych entuzjastów uważa, że wykorzystanie osiągnięć biotechnologii może stać się rewolucją w ochronie roślin.

Obecnie firma Nexbio oferuje system badania DNA próbek dostarczanych do laboratorium. Docelowo jednak ma być to mobilne urządzenie, które zmieści się w kieszeni każdego rolnika. Na tym etapie rozwoju po dostarczeniu próbki firma po maksymalnie 21 dniach udostępnia rolnikowi raport o ewentualnych mikroorganizmach, nawet jeśli jest to jedna komórka mikroorganizmu atakująca roślinę. Rolnik zatem wie o chorobie, którą on wywoła pustosząc uprawę odpowiednio wcześniej. To z kolei pozwala na dobór zindywidualizowanych środków ochrony roślin, dzięki czemu jest ona skuteczniejsza, bardziej przyjazna środowisku i portfelowi rolnika. Co ciekawe zboża ozime mogą być poddane badaniu już jesienią oraz wczesną wiosną, kiedy jest jeszcze czas na podejmowanie decyzji związanych z zakupem środków ochrony roślin.

Lubelski startup bierze udział w finale międzynarodowego konkursu Chivas the Venture. Jeśli zbierze największą liczbę głosów wygra milion dolarów na dalszy rozwój. Głosowanie ruszyło 8 maja br. i potrwa przez trzy miesiące.

Wspierać polską spółkę można na stronie konkursowej.