„Wysoka jakość, walory smakowe oraz przydatność kulinarna polskich produktów żywnościowych są doceniane przez rodzimych konsumentów oraz rzesze odbiorców zagranicznych. Widać to wyraźnie po sukcesach odnoszonych na targach branży spożywczej oraz prestiżowych wyróżnieniach i nagrodach, jakie otrzymują polscy producenci przy wszelkich innych okazjach” – mówił minister.Minister omówił znaczenie gospodarki żywnościowej dla Polski. „Rolnictwo zawsze stanowiło ważny sektor polskiej gospodarki. Nasze rolnictwo jest jednym z najlepszych w Europie. Zajmujemy 1. miejsce w UE w produkcji owoców miękkich, ziemniaków i owsa, 2. miejsce w uprawie żyta i produkcji jabłek, 3. miejsce w uprawie rzepaku i buraków cukrowych, 4. miejsce w produkcji mięsa i mleka’ – powiedział minister. Przedstawił wyniki handlu produktami rolno-spożywczymi pomiędzy Polską, Niemcami i całą Unią Europejską. „Niemcy są naszym największym partnerem handlowym. Eksport do Niemiec stanowił 22,2% wartości polskiego eksportu rolno-spożywczego. Sprzedajemy na ten rynek wiele produktów. Najważniejsze z nich pod względem wartości to: ryby i przetwory z ryb, mięso i wędliny, wyroby piekarnicze, owoce i soki, oleje roślinne, a także wyroby czekoladowe ” – podkreślił minister.W 2010 roku saldo w handlu artykułami rolno-spożywczymi osiągnęło poziom plus 2,5 mld EUR. „Dowodem uznania i potwierdzenia wyjątkowości naszych produktów spożywczych jest fakt, że Polska zarejestrowała już 23 produkty w unijnym systemie chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności. Na rejestrację w Komisji Europejskiej czeka 13 kolejnych polskich wniosków.Inną sferą, coraz ważniejszą w polskim sektorze rolno-spożywczym, jest rolnictwo ekologiczne. Produkcja ekologiczna kierowana jest do rosnącej z roku na rok grupy konsumentów poszukujących produktów o najwyższej jakości, wytworzonych w szczególnych warunkach, przyczyniających się do istotnego ograniczenia negatywnego wpływu produkcji na środowisko. Dzięki zaangażowaniu wielu środowisk, ale także środków pomocowych pochodzących zarówno z budżetu krajowego jak i budżetu UE, udało się doprowadzić do znaczącego rozwoju sektora produkcji ekologicznej. Polska wchodziła do Unii w 2004 r. mając niespełna 4 tys. certyfikowanych producentów ekologicznych, a na koniec 2010 r. było ich już ok. 20 tys.”Warto także zauważyć, że w Polsce, poza grupą certyfikowanych gospodarstw ekologicznych, funkcjonuje bardzo wiele gospodarstw niewielkich, w których nie stosuje się intensywnej gospodarki opartej na przemysłowej technologii i intensywnej chemizacji. To także ma wpływ na jakość polskiej żywności.Wczoraj wieczorem wspólnie z Federalną Minister Rolnictwa Ilse Aigner minister Marek Sawicki brał udział w spotkaniu z dziennikarzami prasy zagranicznej zajmujących się tematyką rolniczą. Duże zainteresowanie dziennikarzy budziła przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej i rola, jaką odegra w tym zakresie Polska Prezydencja W drugiej połowie br. Polska obejmie przewodnictwo w Unii Europejskiej. W tym czasie będą też zapadać ważne decyzje w sprawie WPR w nowej perspektywie finansowej po roku 2013. „Mamy jasno sprecyzowane stanowisko i bardzo aktywnie uczestniczymy w dyskusjach na różnych europejskich forach. Opowiadamy się za zdecydowanym uproszczeniem WPR, jej przejrzystością i odejściem od historycznych tytułów do płatności” – powiedział minister Sawicki i dodał, że coraz więcej państw przychyla się do naszego stanowiska.Według ministra Sawickiego ogłoszone w listopadzie br. przez Komisję Europejską założenia reformy stanowić mogą podstawę do dalszej dyskusji. „Nie są one tym, czego bym oczekiwał w sprawie zmian. To, co przedstawiono jest raczej kosmetyką, a nam potrzebna jest rzeczywista reforma, która spowoduje, że europejskie rolnictwo stanie się silne i konkurencyjne. Musi być takie, bo za 20 – 30 lat będziemy potrzebowali dwa razy więcej żywności niż obecnie i to żywności wysokiej jakości, takiej jakiej chce pół miliarda konsumentów w Unii Europejskiej” – podkreślił.W czasie Polskiej Prezydencji zakończy się też dyskusja dotycząca zmian we Wspólnej Polityce Rybackiej i będą podejmowane decyzje dotyczące przyszłości tego sektora unijnej gospodarki na najbliższe lata. (m)