W spotkaniu brali także udział: zastępca głównego lekarza weterynarii Jarosław Naze, zastępca głównego inspektora sanitarnego Marek Posobkiewicz oraz główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych Stanisław Kowalczyk. Stronę czeską reprezentowali: dyrektor Inspektoratu Weterynarii Milan Malena, dyrektor Inspekcji Agralnej i Spożywczej Jakub Šebesta oraz radca Ambasady ds. ekonomicznych Karel Kysilka. Na spotkanie Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oddelegowało Sebastiana Rysza.

Wiceminister Republiki Czeskiej wyraził swoje zaniepokojenie możliwością wykorzystania soli wypadowej przez polskich producentów żywności i poprosił o wyjaśnienia. 

Strona polska poinformowała o przeprowadzeniu, w związku z przestępstwem związanym ze sprzedawaniem soli przemysłowej, jako spożywczej, szeregu kontroli w zakładach produkujących żywność, a także o działaniach podjętych w celu zabezpieczenia interesów konsumentów.

Podkreślono również, że badania laboratoryjne i oceny ryzyka ewentualnych skutków dla konsumenta przeprowadzone przez niezależne instytucje wykazują brak zagrożenia dla konsumentów UE.

- Polska żywność wprowadzana na rynek UE jest bezpieczna i spełnia wszystkie wymagania prawa żywnościowego - podkreślił wiceminister Butra

Strona czeska została także poinformowana o tym, że w Polsce w sprawie przestępstwa związanego ze sprzedawaniem soli przemysłowej, jako spożywczej, dochodzenie prowadzi Prokuratura i jedynie ta instytucja dysponuje wszystkimi materiałami w tej sprawie.