Rozmowy odbywały się w kontekście prowadzonej na forum UE dyskusji nad komunikatem Komisji Europejskiej „WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi" i zawartych tam propozycji rozwiązań. Poruszono kwestie związane z wysokością budżetu zreformowanej WPR, struktury WPR, kształtem przyszłego systemu płatności bezpośrednich oraz propozycjami Komisji Europejskiej dotyczącymi tzw. zazielenienia wsparcia w ramach pierwszego filara.

Obie strony zdecydowały się na kontynuowanie dyskusji na poziomie technicznym. Kolejne spotkanie poświęcone będzie instrumentom regulacji rynków rolnych oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Do omówienia pozostały również kwestie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.

Delegacji francuskiej przewodniczył dyrektor generalny ds. polityki żywnościowej, rolnej i terytorialnej francuskiego ministerstwa ds. rolnictwa Eric Allan. Gospodarzem spotkania była radca generalny w MRiRW Zofia Krzyżanowska.