KRUS i samorząd rolniczy podpisały właśnie umowę na mocy której będą współpracować w rozdzielaniu pomocy. Do rozdysponowania jest milion złotych. Jedno gospodarstwo może liczyć na 2 tysiące złotych zapomogi.

Wiktor Szmulewicz- prezes KRIR: rolnicy powinni się zgłaszać do placówek terenowych KRUS-u, do oddziałów regionalnych KRUS-u, do biur Izb Rolniczych, tam uzyskają pełną informację jak wypełniać wnioski otrzymują formularz wniosków.

Na pomoc mogą liczyć tylko gospodarze z 5 poszkodowanych województw ubezpieczeni w KRUS-ie. Zapomogi będą wypłacać Izby Rolnicze na wskazane imiennie konta. Pieniądze mogą być przeznaczone na likwidację szkód wyrządzonych przez huragany i trąby powietrzne w budynkach mieszkalnych i gospodarstwach rolnych.

Wnioski będą przyjmowane nie później niż do 30 września lub do wyczerpania funduszy.

Źródło: Agrobiznes/ Witold Katner