Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało kolejne środki na wypłatę zasiłków celowych na remont i odbudowę budynków mieszkalnych. W sumie uruchomiono dotąd 272 mln 920 tys. zł. Do tej pory pieniądze zostały przekazane poszkodowanym m.in. z województw: podkarpackiego (145 mln 524 tys. zł), lubelskiego (46 mln 900 tys. zł), małopolskiego (30 mln zł), mazowieckiego i opolskiego po (20 mln zł) oraz dolnośląskiego (10 mln 496 tys. zł). Każdy wniosek o zasiłek na remont i odbudowę budynków mieszkalnych jest rozpatrywany w trybie pilnym, a środki uruchamiane są przez ministra Jerzego Millera na bieżąco.

Przyznano również następne środki na wynajem kontenerów mieszkalnych dla poszkodowanych przez powódź z województwa mazowieckiego w kwocie 1 mln 166 tys. zł. Do tej pory na wynajem kontenerów dla powodzian przyznano łącznie 2 mln 754 tys. zł.

Oprócz tego na bieżąco przekazywane są pieniądze na naprawę zniszczonych przez wodę wałów przeciwpowodziowych i innych urządzeń melioracji wodnej. Na ten cel uruchomiono do tej pory 254 mln 132 tys. zł. Środki otrzymały m.in. województwa: małopolskie (80 mln zł), podkarpackie (53 mln 400 tys. zł), mazowieckie (43 mln 672 tys. zł).

Resort MSWiA przekazuje także na bieżąco środki na pokrycie kosztów akcji przeciwpowodziowej, w tym m.in. na zakup paliwa do pomp i pojazdów, środków dezynfekcyjnych itp. Do tej pory samorządom, Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej oraz służbom: Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Policji przyznano na ten cel łącznie 176 mln 558 tys. zł.

Na wypłatę środków celowych do 6 tys. zł dla poszkodowanych przez powódź wypłacono na ten moment 222 mln 714 tys. zł. Pieniądze przekazano poszkodowanym m.in. z województw: śląskiego (63 mln 192 tys. zł), podkarpackiego (41 mln 573 tys. zł), świętokrzyskiego (40 mln zł), małopolskiego (30 mln zł).

Źródło: MSWiA/farmer.pl