Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało też 800 tys. zł na sfinansowanie prac rzeczoznawców majątkowych i ekspertów technicznych szacujących szkody mieszkaniowe na Lubelszczyźnie.

Wcześniej pieniądze z MSWiA na wypłatę pomocy do 20 lub 100 tys. zł na odbudowę domów i mieszkań otrzymało 5 innych województw: dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie, opolskie i podkarpackie.

Trwają wypłaty zasiłków do 6 tys. zł. Do tej pory pieniądze z gminnych ośrodków pomocy społecznej otrzymało ponad 45,8 tys. osób.

W związku z powodzią z maja i czerwca br. minister Jerzy Miller uruchomił dotychczas
1 mld 165 mln 89 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa, w tym:
- 222,71 mln zł na zasiłki dla powodzian (do 6 tys. zł),
- 106,42 mln zł dla samorządów i regionalnych zarządów gospodarki wodnej na działania przeciwpowodziowe,
- 164,46 mln zł na naprawę wałów i innych urządzeń melioracji wodnej,
- 22,07 mln zł na odbudowę zniszczeń spowodowanych przez osuwiska i badania geologiczne osuwisk (woj. małopolskie),
- 142,41 mln zł na remonty i odbudowę budynków mieszkalnych - pomoc do 20 tys. lub do 100 tys. zł (m.in. woj. podkarpackie, opolskie, mazowieckie, małopolskie, lubelskie),
- 6,86 mln zł na pokrycie kosztów prac rzeczoznawców majątkowych i ekspertów technicznych (m.in. woj. podkarpackie, lubelskie, małopolskie),
- 477,31 mln zł na odbudowę lub remonty samorządowej infrastruktury komunalnej (m.in. woj. podkarpackie, małopolskie, lubelskie, mazowieckie, świętokrzyskie),
- 17,5 mln zł na walkę z plagą komarów na zalanych terenach (m.in. woj. małopolskie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie),
- 1,59 mln zł na wynajem kontenerów mieszkalnych (woj. lubelskie i podkarpackie),
- 3,76 mln zł na ekwiwalenty dla strażaków OSP (woj. lubelskie).

Źródło: MSWiA/farmer.pl