Aż 85 proc. budżetu Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 będzie pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących, resztę dołoży budżet państwa. Instytucją zarządzającą programem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a instytucją pośredniczącą Agencja Rynku Rolnego.

Polski Program obejmuje zakup i dystrybucję żywności wśród osób najbardziej potrzebujących oraz działania towarzyszące, służące pomocą takim osobom w wychodzeniu z wykluczenia społecznego, realizowane przez organizacje pozarządowe.

Robimy wszystko, by nasza pomoc była wszechstronna - poinformowała wiceszefowa ARR Krystyna Gurbiel, oprócz pomocy w postaci przekazywania artykułów spożywczych oraz bezpłatnych posiłków zaplanowano szereg zajęć aktywizujących osoby otrzymujące pomoc żywnościową.

W 2015 r. obok programu pomocy żywnościowej będą prowadzone działania dodatkowe, takie jak: warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych. Poza nimi odbędą się także warsztaty dietetyczne oraz programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności - wyliczała Gurbiel. Dodała, że działania te będą realizowane przez organizacje lokalne, które przekazują żywność bezpośrednio osobom potrzebującym.

Fundusz, współfinansujący programy operacyjne wszystkich państw członkowskich ma na celu ograniczenie skali ubóstwa w Unii Europejskiej, zgodnie ze strategią "Europa 2020"- Jej priorytetowym zadaniem jest ograniczenie liczby ludzi ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym w Europie o 20 mln do roku 2020 - wyjaśniła wiceminister pracy Elżbieta Seredyn.

Zasady kwalifikowania osób do uczestnictwa w programie oraz dystrybucji pomocy żywnościowej są inne niż we wcześniejszym mechanizmie "Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE". Zgodnie z wytycznymi resortu pracy pomocą mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej - których dochód nie przekracza 150 proc. kryterium dochodowego czyli 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie - poinformowała wiceminister.

W programie na 2014, który realizowany był do końca lutego 2015 roku dostawy dla najuboższych obejmowały pięć artykułów spożywczych: mielonkę wieprzową, makaron świderki, cukier biały, mleko UHT oraz olej rzepakowy. Ogółem do magazynów organizacji charytatywnych w grudniu trafiło 14 tys. 600 ton artykułów spożywczych, a pomoc w postaci paczek otrzymało ponad 990 tys. osób.

Pomoc żywnościowa przekazano czterem organizacjom: Caritas Polska, Federacja Polskich Banków Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Polski Czerwony Krzyż, zaś w jej dystrybucję było zaangażowanych ponad 2,5 tys. organizacji lokalnych w całym kraju.

W 2015 dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich będą realizowane od maja do grudnia, a ich dystrybucja potrwa do lutego 2016 roku. Przewiduje się, że łącznie do osób potrzebujących trafi około 90 tys. ton żywności, w tym: mleko UHT, sery dojrzewające, makaron, ryż, kasza, płatki kukurydziane, olej, cukier, 2 rodzaje konserw mięsnych, dżem, koncentrat pomidorowy oraz marchewka z groszkiem.