Ministerstwo wyjaśniło, że w 2021 r. wnioski o dopłaty można składać do 17 maja. Ma to związek z tym, że 15 maja przypada w sobotę. Możliwe jest również złożenie wniosku po tym terminie, nie później jednak niż do 11 czerwca 2021 r., spowoduje to jednak obniżenie kwoty płatności o 1 proc. za każdy dzień roboczy zwłoki. Dodano, że zgłoszenia zmian we wnioskach można składać do 31 maja. Złożenie zmiany po tym terminie powoduje pomniejszenie płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1 proc. za każdy dzień roboczy zwłoki.

Ministerstwo wskazało, że rolnicy, którzy nie posiadają komputera lub obawiają się, że nie poradzą sobie z wypełnieniem e-wniosku, mogą liczyć na pomoc pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Poradę można uzyskać dzwoniąc na numer 800 38 00 84 - w dni robocze w godz. 7.00-9.00 oraz w sobotę w godz. 10.00-16.00.

Resort przypomniał ponadto, że od tego roku nie ma już możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.