Wojewoda świętokrzyska Agata Wojtyszek wręczyła w piątek w Kielcach promesy dotyczące przekazania środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przyznane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W związku z majowymi nawałnicami, wnioski o dotacje zgłosiło 16 jednostek samorządu terytorialnego. Po zweryfikowaniu strat przez służby wojewody MSWiA przyznało promesy czterem samorządom, które poniosły największe szkody.

- Wiemy, że czas oczekiwania na remont dróg popowodziowych czasami jest długi, ale są to sytuacje, które mogą poczekać, które nie są tak ogromne jak te, o których mówimy dzisiaj - powiedziała Wojtyszek.

Zaznaczyła, że przekazane środki przeznaczone zostaną na realizację sześciu zadań. Łącznie zostanie odbudowanych ponad 2 km dróg, jak również blisko 6 km rowów i poboczy przy drogach powiatowych.

Wójt gminy Bieliny Sławomir Kopacz straty w samej tylko infrastrukturze drogowej, które pod koniec maja spowodowały intensywne opady deszczu, oszacował na około 2 mln zł. Rządowe wsparcie przeznaczone zostanie na remont odcinka od Czaplowa do Św. Krzyża oraz fragmentu drogi z Bielin do Makoszyna; 265 tys. zł gmina otrzymała także na remont drogi gminnej w Napękowie.

- Droga w Czaplowie została podmyta z dwóch stron, jest w tej chwili bardzo niebezpieczna, jeśli chodzi o korzystanie z niej - wyjaśnił Kopacz. Dodał, że prawdopodobnie jeszcze w tym roku wszystkie odcinki dróg zostaną wyremontowane.

W gminie Daleszyce najbardziej ucierpiało sołectwo Cisów, gdzie został zerwany most, a w kilku miejscach zostały zerwane przepusty. Tam z rządowych pieniędzy wyremontowana zostanie część drogi powiatowej oraz fragment drogi wewnętrznej.

- To jest najpilniejsza praca, którą musimy wykonać. Przygotowujemy dokumentację, żeby w tym roku wykonać to zadanie, aby mieszkańcy mogli przejeżdżać przez tę drogę - powiedział burmistrz miasta i gminy Daleszyce Dariusz Meresiński.

Rządowe wsparcie, oprócz powiatu kieleckiego, Bielin i Daleszyc, trafi także do gminy Wilczyce w pow. sandomierskim. Tam na remont odcinka drogi Przezwody - Przezwody Kolonia samorząd otrzymał 233 tys. zł.